PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari majenun

Save this image.
majenun
majenun sinonim. sinonim.. sinonim kesurupan keteguran lupa diri miring safih sakit ingatan sedeng sesat akal sinting terganggu terbalik akal kemasukan kesampukan selap surup keturunan bertukar akal berubah akal edan gendeng gila kalap kerasukan kesambet kesentuhan kesetanan

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z