PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari kemahiran

Save this image.
kemahiran
kemahiran sinonim sinonim. sinonim.. ilmu keahlian kebolehan kecakapan kecerdikan kefasihan kepakaran kepandaian kepiawaian kepintaran keterampilan penguasaan vak pengalaman kealiman keandalan kebiasaan kecekatan kapabilitas kekuatan kemampuan kesanggupan pengetahuan

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z