PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari membayankan

Save this image.
membayankan
membayankan sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... memaknakan memaksudkan memaparkan membabarkan membeberkan membentangkan memberitahukan menafsirkan menakbirkan menakwilkan menandakan menceritakan mencuraikan menegaskan menerangkan mengagak-agihkan mengartikan mengelaborasikan mengembangkan menggambarkan mengulas menguraikan menjabarkan menjelajahkan menjelaskan mensyarahkan menunjukkan menyatakan menyingkapkan membeber papar

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z