PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari tadbir

Save this image.
tadbir

sinonim (padanan kata: tadbir)

tadbir sinonim administrasi manajemen tata laksana tata usaha pemerintahan

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z