PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari tangkap

Save this image.
tangkap

antonim (lawan kata: tangkap)

tangkap sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... antonim melipat membekuk mencekal menciduk mencomot mengambil menubruk menyergap menyerkap meringkus mencakup mencaplok memetik mengail menjala menjaring menjerat memafhumi memahami memaklumi membaca mencerap mencerna mencium mendeteksi mengarifi mengendus mengerti mengetahui mengindra memergoki mendapati menangkap basah merodong ambil sambar me- melepaskan membebaskan

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z