PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari kebesaran

Save this image.
kebesaran

antonim (lawan kata: kebesaran)

kebesaran sinonim sinonim. sinonim.. antonim jalal keagungan keemasan kegemilangan kehormatan kejayaan kekayaan kekuasaan keluhuran kemegahan kemuliaan ketinggian syiar belandung kombor komprang longgar kedaulatan dodor jabir memperkaya kelonggaran kemasyhuran nama kekecilan

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z