PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari abjad

Save this image.
abjad
abjad sinonim sinonim. abc abece aksara alfabet alif-bata fonem hiroglif huruf ideograf kritogram piktograf tulisan lambang bunyi

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z