PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari absah

Save this image.
absah

antonim (lawan kata: absah)

absah sinonim sinonim. sinonim.. antonim asli autentik benar berlaku betul halal legal sah sahih sempurna lulus makbul pasti isbat penetapan penyungguhan jadi sudah sungguh tentu tepat terang formal laku valid ilegal

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z