PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari pengabulan

Save this image.
pengabulan

sinonim (padanan kata: pengabulan)

antonim (lawan kata: pengabulan)

pengabulan sinonim antonim kelulusan penerimaan persetujuan perkenan pengesahan penolakan

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z