PersamaanKata.com
 
-

Persamaan kata dari mengurung

Save this image.
mengurung

antonim (lawan kata: mengurung)

mengurung sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... sinonim.... memasung membelenggu menahan menawan mengekang mengerangkeng mengungkung menyekap meringkukkan memenjara memingit mengandam menyengker melingkungi memblokade memojokkan mengepung mengisolasi meningkar menjepit kandang sangkar bui hotel prodeo kerangkeng penjara rumah pasung rumah tahanan tangsi terungku belenggu ikatan kungkungan bilik kamar kuteri petak ruang sekatan membendung mengempang mengelilingi kepung peram pingit tawan menerungku tingkar

Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z